Časy Agnihoter

ČASY VÝCHODŮ A ZÁPADŮ SLUNCE

Zájemcům nabízím zaslání času východů a západů slunce pro zadanou lokalitu (stačí název obce, přesné souřadnice si zjistím)  na e-mail.

Poznámka autora – po rocích praxe i studování teorie shledávám realitou, že dle různých náhledů na věc různé zdroje počítají přesný čas východu i západu různě – tedy s různou přesností a se zohledněním (či naopak nevyužitím) řady faktorů ovlivňujících stanovení času (zejména refrakce, dále namátkou nadmořská výška apod.). Řadu let jsem používal astronomicko-astrologický program Nebeský kalendář – viz http://astro.wendys.cz, ale poté jsem přešel na agnihotrové programy online (viz níže).

Nemám příležitost studovat védy a tak nemohu poradit, co je správné a co nikoliv, stejně tak, co je nejlepší. Tak nějak svým vlastním úsudkem a poznáním jsem dospěl k závěru, že při agnihotře na pár vteřinách nesejde, zkuste správný okamžik sami vycítit, mantry třeba i zopakovat, zejména se však správně naladit vnitřně ;-).

Pro zobrazování aktuálního času na displeji mobilu lze využít Android mobilní aplikaci Digital Clock, která zobrazuje čas včetně vteřin a nevypne jej úsporný režim (+ hodí se i pro jógu, pránajámu atd.).

Přeji Vám všem s Agnihotrou hodně zdaru!

SOFTWARE

Jako pomůcku pro určení času východu slunce ve Vaší lokalitě a připomenutí doby do východu či západu slunce , stejně tak pro výuku Agnihotrových manter můžete využít free programu http://www.vedicsociety.org/agnihotra-for-windows-p-99.html?agnihotra/home/. Samozřejme pro správný chod tohoto programu v něm musíte správně nastavit Vaši lokalitu (lze i přes zeměpisné souřadnice – například www.mapy.cz ) a mít v PC správný systémový čas.

Přesný čas si dnes řada přístrojů z interneti seřizuje automaticky – včetně mobilních zařízení – přesto však si přesný čas můžete zkontrolovat zde – https://www.presnycas.cz/ .

Můžete využít i jednoduchý program online ve strojové češtině:
https://www.homatherapie.de/cz/Agnihotra_Zeitenprogramm.html
Tento program je vhodný i jen pro aktuální jednodenní výpočet času pro zadanou lokalitu – jen jej zobrazi na displeji.

PDF soubor si můžete i sami nechat vygenerovat zde (anglicky):
https://www.heigl-verlag.de/agnitimer_en.html.
Program je vhodný pro vygenerování jednoduché přehledné tabulky na 1, dvě, nebo čtyři stránky A4 v PDF pro tisk.