Agnihotrové mantry

Co jsou mantry? Svět je plný vibrací. Podstata světa (energie, hmoty) jsou vibrace. Kde je vibrace, tam je zvuk. Když vyslovujeme slova mantry, aktivizujeme speciální vibrace, které vytvářejí určitou atmosféru následných efektů. Tyto vibrace existují všude, můžeme tedy všechno také vibracemi, mantrami, aktivovat, měnit a kontrolovat.
Když někdo s čistou myslí vyslovuje mantry nad ohněm v měděné pyramidě v čas východu nebo západu Slunce, popel si jejich energii podrží a získá tak léčivé vlastnosti.

Při východu Slunce:

l. Sůrjája Swahá, Sůrjája Idam Na Mamá
    (při slově Swahá přidejte první špetku rýže)
2. Pradžápatajé Swahá, Pradžápatajé Idam Na Mamá
    (při slově Swahá přidejte druhou špetku rýže)

Volný (vlastní) překlad ranní mantry :
Nabízím tento obřad stvořiteli – slunci, které nikdo nevlastní;
nabízím obřad všem božským bytostem, které nejsou Já.

Při západu Slunce:

l. Ágnajé Swahá, Ágnajé Idam Na Mamá
    (při slově Swahá přidejte první špetku rýže)
2. Pradžápatajé Swahá, Pradžápatajé Idam Na Mamá
    (při slově Swahá přidejte druhou špetku rýže)

Volný (vlastní) překlad večerní mantry :
Nabízím tento obřad ohni, který nikdo nevlastní;
nabízím obřad všem božským bytostem, které nejsou Já.

Překlady se zabývá americká stránka http://www.agnihotrausa.net/Agnihotra-mantras.html.